Patristik

Bapa-bapa dari Zaman Rasuli
Bapa-bapa dari Abad ke-II
Bapa Kekristenan Latin – Tertulianus
Bapa-bapa dari Abad ke-III
Bapa-bapa dari Abad ke-III
Bapa-bapa dari Abad ke-III
Bapa-bapa dari Abad ke-III dan IV
Bapa-bapa dari zaman keduabelas-Patriarkh